“กทพ.” ลุยทางด่วน 2 ชั้น แก้รถติดบนทางด่วนศรีรัช สร้างปี 68

เมื่อวันที่ 19 ส.คคำพูดจาก รวมสล็อตทดลองเล่น. ที่โรงแรมเอเชีย ราชเทวี นายสุรเชษฐ์ เหล่าพูลสุข ผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) เป็นประธานการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 3 โครงการทางพิเศษยกระดับชั้นที่ 2 (งามวงศ์วาน-พระราม 9) ภายใต้งานศึกษาความเหมาะสมทางด้านวิศวกรรม เศรษฐกิจ การเงิน และผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการแก้ไขปัญหาการจราจรบนโครงข่าย ทางพิเศษ ระยะที่ 1 เพื่อนำเสนอสรุปผลการศึกษาความเหมาะสมของโครงการ รวมถึงการรับฟังความคิดเห็น และข้อเสนอแนะของผู้มีส่วนได้เสียที่มีต่อโครงการคำพูดจาก ทดลองเล่นสล็อตทุกค่ายไม่ต้องสมัคร

นายสุรเชษฐ์ เปิดเผยว่า การศึกษาดังกล่าว เพื่อแก้ไขปัญหาการจราจรบนทางพิเศษศรีรัช ช่วงงามวงศ์วาน-พญาไท-พระราม 9 ซึ่งประสบปัญหาการจราจรอย่างหนักเข้าขั้นวิกฤติ ทั้งในและนอกช่วงเวลาเร่งด่วน โดยพื้นที่ศึกษาของโครงการ ครอบคลุมพื้นที่จังหวัดนนทบุรี คือ อำเภอเมืองนนทบุรี และกรุงเทพมหานคร ได้แก่ เขตบางซื่อ เขตจตุจักร เขตพญาไท เขตดุสิต เขตราชเทวี เขตดินแดง และเขตห้วยขวาง

ผลการศึกษาพบว่า โครงการมีรูปแบบเป็นทางพิเศษยกระดับชั้นที่ 2 ซ้อนทับอยู่บนทางพิเศษศรีรัช มีจุดเริ่มต้นบริเวณทางแยกต่างระดับงามวงศ์วาน ไปจุดสิ้นสุดโครงการบริเวณถนนพระราม 9 รวมระยะทาง 17 กิโลเมตร (กม.) มีด่านเก็บค่าผ่านทางระบบ MTC/ETC จำนวน 2 ตำแหน่ง ได้แก่ ด่านเก็บค่าผ่านทางบริเวณประชาชื่น และด่านเก็บค่าผ่านทางบริเวณมักกะสัน

มีทางขึ้น-ลง จำนวน 3 ตำแหน่ง ได้แก่ ทางขึ้น-ลงจุดเริ่มต้นโครงการบริเวณทางแยกต่างระดับงามวงศ์วาน ทางขึ้น-ลงบริเวณย่านพหลโยธิน และทางขึ้น-ลงจุดสิ้นสุดโครงการบริเวณโรงพยาบาลพระราม 9 และตำแหน่งที่มีเฉพาะทางลง จำนวน 1 ตำแหน่ง ได้แก่ ทางลงบริเวณทางแยกต่างระดับมักกะสัน โดยคาดว่าจะเริ่มก่อสร้างโครงการได้ในปี 68 และแล้วเสร็จพร้อมเปิดให้บริการในปี 73 ทั้งนี้ กทพ. มุ่งหวังให้โครงการนี้ ได้มีบทบาทในการแก้ไขปัญหาการจราจรบนโครงข่ายทางพิเศษอย่างมีประสิทธิภาพ ลดระยะเวลาการเดินทาง และเพิ่มคุณค่าให้กับคุณภาพชีวิตของประชาชน