“รฟท.” แก้ปัญหาอาชญากรรม ยกระดับปลอดภัย หลังยุบตำรวจรถไฟ

นายเอกรัช ศรีอารยันพงษ์ หัวหน้าสำนักงานผู้ว่าการ การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) เปิดเผยว่า ตามที่กองบังคับการตำรวจรถไฟ ได้ยุติการปฏิบัติหน้าที่ไปเมื่อวันที่ 17 ต.ค.ที่ผ่านมา ตามพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2565 รฟท. เตรียมความพร้อมดำเนินแผนดูแลความปลอดภัยแก่ผู้โดยสาร ทดแทนการปฏิบัติหน้าที่ของตำรวจรถไฟ ตามนโยบายของนายนิรุฒ มณีพันธ์ ผู้ว่า รฟท. เพื่อสร้างความอุ่นใจแก่ผู้โดยสารในการเดินทาง ทั้งภายในขบวนรถทุกขบวน และสถานีรถไฟทุกแห่งทั่วประเทศ

ทั้งนี้ รฟท. ร่วมกับกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง ลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมในเขตรถไฟ เพื่อดูแลยกระดับความปลอดภัย ป้องกันและปราบปรามปัญหาอาชญากรรมในเขตรถไฟ โดยทางตำรวจสอบสวนกลาง มีขอบเขตความรับผิดชอบ และการดูแลรักษาความปลอดภัยในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครซึ่งเป็นพื้นที่ความรับผิดชอบของตำรวจรถไฟเดิม และได้กำหนดแผนโดยจัดส่งเจ้าหน้าที่ช่วยดูแลความปลอดภัย และตรวจตราความเรียบร้อยบนขบวนรถ และสถานีรถไฟอย่างสม่ำเสมอ ในส่วนการดูแลรักษาความปลอดภัยในพื้นที่ความรับผิดชอบของตำรวจรถไฟในเขตภูมิภาค จะอยู่ในความรับผิดชอบของกองปัญชาการตำรวจภูธรภาค 1-9 ในพื้นทีของ สถานีตำรวจภูธรต่างๆ

นายดเอกรัช กล่าวต่อว่า นอกจากนี้ยังได้ร่วมมือกันสนับสนุน แลกเปลี่ยน วางแผน ป้องกัน ปราบปราม แก้ไขปัญหาอาชญากรรมในเขตพื้นที่ของการรถไฟฯ ทั้งในเรื่องของข้อมูลคนร้าย ผู้ก่อเหตุ ผู้ต้องสงสัย ข้อมูลระบบกล้องวงจรปิด (CCTV) เพื่อประโยชน์ในการป้องกัน ปราบปราม และแก้ไขปัญหาอาชญากรรมในเขตพื้นที่รถไฟทุกรูปแบบ ซึ่งช่วยสร้างความมั่นใจให้กับผู้โดยสาร นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติที่มาใช้บริการ อีกทั้งยังเป็นการช่วยป้องกันปัญหาการโจรกรรมทรัพย์สินของ รฟท. อีกด้วย

รฟทคำพูดจาก ฟรี เกมสล็อตทดลองเล่น. ยังได้ซักซ้อมทำความเข้าใจถึงแผนดูแลความปลอดภัยแก่ผู้โดยสาร โดยได้เตรียมพร้อมบุคลากรของ รฟทคำพูดจาก ทดลองสล็อต pg. เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยที่ประจำอยู่ตามสถานีต่างๆ ในการเข้ารับการฝึกมาตรการด้านความปลอดภัย เพื่อให้สามารถดูแลผู้โดยสาร และป้องกันเหตุเฉพาะหน้าได้ รวมถึงในส่วนขบวนรถทางไกล ได้เตรียมประสานขอกำลังเสริมจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เพื่อช่วยดูแลความปลอดภัยบนขบวนรถ

นายเอกรัช กล่าวอีกว่า ขณะเดียวกันยังกำชับให้เจ้าหน้าที่รถไฟ และเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยปฏิบัติหน้าที่ตามแนวทางมาตรฐานการรักษาความปลอดภัยในพื้นที่ของ รฟท. อย่างเคร่งครัด และสั่งการให้เจ้าหน้าที่ เพิ่มความถี่ในการออกตรวจตราความเรียบร้อยบนขบวนรถ ทางรถไฟ และพื้นที่โดยรอบสถานีอย่างต่อเนื่อง พร้อมกับให้ตรวจสอบการใช้งานของกล้องวงจรปิด (CCTV) ที่ติดตั้งอยู่ภายในสถานีรถไฟทุกแห่งทั่วประเทศ รวมถึงภายในขบวนรถโดยสารให้มีความพร้อมในการใช้งาน ซึ่งหลังจากนี้การรถไฟฯ ยังมีแผนขยายจำนวนการติดตั้งกล้องวงจรปิดเพิ่มเติมบนตู้โดยสารต่างๆ ให้ครอบคลุมมากขึ้นอีกด้วย

ที่สำคัญ รฟท. ยังได้จัดเตรียมความพร้อมของคู่สาย ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ โทรศัพท์ 1690 สำหรับให้ผู้โดยสาร หรือประชาชนที่เดินทาง ให้สามารถติดต่อสอบถามข้อมูล หรือแจ้งเหตุด่วนได้ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจแก่ผู้โดยสารทุกคน ให้รับรู้ถึงความตั้งใจของ รฟท. ในการดูแลความปลอดภัยในเดินทางอย่างดีที่สุด ตลอดมาและตลอดไป