รูดม่านมวยไทยสมัครเล่นเยาวชน+ได้ยอดฝีมือวัยโจ๋ครบลุยต่อศึกเวิลด์ที่ตุรกี

ศึกมวยไทยสมัครเล่นเยาวชนชิงแชมป์ประเทศไทย ประจำปี 2566 ที่หน้าอาคารนิมิตบุตร สนามกีฬาแห่งชาติ ปทุมวัน ปิดฉากลงอย่างเป็นทางการแล้ว เมื่อคืนวันที่ 15 ก.ย. โดยมี ดร.ศักดิ์ชาย ทัพสุวรรณ ประธานสหพันธ์สมาคมมวยไทยนานาชาติ (IFMA) และนายกสมาคมกีฬามวยไทยสมัครเล่นแห่งประเทศไทยฯ เป็นประธานในพิธีปิด

ในวันสุดท้าย เป็นการแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศ 2 รุ่น คือ รุ่นอายุ 18-23 ปี ชาย-หญิง และรุ่นอายุ 15-17 ปี ชาย-หญิง สรุปผลดังนี้ รุุ่นอายุ 18-23 ปี รุ่น 45 กก.ชาย เหรียญทอง อดิศร นุ้ยโส้ะ จาก มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชุมพร, เหรียญเงิน สิทธิศักดิ์ ไชชยมงคล จากสมาคมกีฬาจังหวัดแม่ฮ่องสอน, เหรียญทองแดง ณัฐสิทธิ์ อายุยืน จาก มรภ.สุราษฎร์ธานี กับ ชินวัตร จันตะมะ จากกองทัพภาคที่ 3, รุ่น 45 กก.หญิง ทอง อริศรา นุ่นเอียด จากทหารอากาศ, เงิน ศุภ ฟ้าธรณีแสง จากโรงเรียนกีฬากรุงเทพฯ, ทองแดง จุฑารัตน์ วิชัยดิษฐ์ จาก ม.การกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชุมพร กับ นฤมล มณีฉาย จาก มรภ.สุราษฎร์ธานีคำพูดจาก สล็อต888

รุ่น 48 กก.ชาย ทอง บริรักษ์ ดีเร็ว จากกองทัพบก, เงิน อนุชิต พิมานฉิมพลี จากสมาคมกีฬาจังหวัดแม่ฮ่องสอน, ทองแดง สุธาวี แซ่เฒ่า จาก ม.การกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชุมพร กับ ซัมซู สนิแล จากสมาคมกีฬากรุงเทพฯ, รุ่น 48 กก.หญิง ทอง กุลณัฐ อ่อนอก จากทหารอากาศ, เงิน อภิชญา เลขมาศ จาก ม.การกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชุมพร, ทองแดง รวิวรรณ รักชิตร จาก มรภ.สุราษฎร์ธานี กับ เกวลิน เขียวพรมมา จากสมาคมกีฬากรุงเทพฯ

รุ่น 51 กก.ชาย ทอง ณัฐพงค์ พงค์พันธ์ จากกองทัพบก, เงิน พิทธพร อันโน จาก มรภ.สุรินทร์, ทองแดง รณกร ยาคำ จากกองทัพภาคที่ 3 กับ ธนวัฒน์ จิตรครบุรี จาก ม.การกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชุมพร, รุ่น 51 กก.หญิง ทอง นิราวรรณ ตังจิว จากทหารอากาศ, เงิน จิตติมา พรหมเสน จาก รร.กีฬากรุงเทพฯ, ทองแดง กานต์ธีรา เฉลิมสถาน จาก ม.การกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชุมพร กับ วีรวรรณ เขตสักขี จาก มรภ.สุรินทร์

รุ่น 54 กก.ชาย ทอง ทศพร ศรีพรมหม จากกองทัพบก, เงิน ธราดล สนธิช่วย จาก มรภ.สุราษฎร์ธานี, ทองแดง วายุ หวัดแท่น จากสมาคมกีฬากรุงเทพฯ กับ เฉลิมชนม์ วงค์เทพ จากสมาคมกีฬจังหวัดแม่ฮ่องสอน, รุ่น 54 กก.หญิง ทอง ธนิษฐา เพลินจิตร จากทหารอากาศ, เงิน สุธาทิพย์ ทองตรีพันธุ์ จากมรภ.สุราษฎร์ธานี, ทองแดง สุรัชดา นามรักษ์ จาก รร.กีฬากรุงเทพฯ กับ เปรมฤดี พรหมจันทร์ จาก ม.การกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชุมพรคำพูดจาก เว็บตรงอันดับ1

รุ่น 57 กก.ชาย ทอง เกียรติบัณฑิต พื้นบน จาก มรภ.สุรินทร์, เงิน ศุภกร ศิริลุน จากกองทัพบก, ทองแดง พศุตม์ ขนอม จาก ม.การกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชุมพร กับ ศักดา ขาวเรือง มรภ.สุราษฎร์ธานี, รุ่น 60 กก.ชาย ทอง อัษฎาวุธ บุญรัตน์ จากมรภ.สุราษฎร์ธานี, เงิน วิทย์วัช อ้วนตี จากกองทัพภาคที่ 3, ทองแดง วีรภัทร บุตรหลัง จาก ม.การกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชุมพร กับ ธนรัฐ ยังงาม จาก มรภ.สุรินทร์

ขณะที่ รุ่นอายุ 15-17 ปี รุ่น 45 กก.ชาย ทอง ธัญยามัย ศรีทองบูลย์ จาก รร.กีฬาเทศฯสุราษฎร์ธานี, เงิน ธีรภัตร์ อิตัน จากสมาคมกีฬากรุงเทพฯ, ทองแดง นันทวัฒน์ จันทร์พุ่ม จาก รร.กีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช กับ ศุภสิน แก้วมี จาก รร.กีฬากรุงเทพฯ

รุ่น 45 กก.หญิง ทอง นรชา ตังจิว จากทหารอากาศ, เงิน สุนิสา อนามนารถ จาก รร.กีฬากรุงเทพฯ, ทองแดง หริกานต์ แสงทอง จากสมาคมกีฬาสุราษฎร์ธานี กับ ธิดารัตน์ กันย์บุรี จากค่ายมวยศูนย์ฯ ตาก, รุ่น 48 กก.ชาย ทอง ศรฤทธิ์ นาคนวล จากกองทัพภาค 3, เงิน เกรียงศักดิ์ ไกยสิทธิ์ จาก รร.กีฬาเทศฯสุราษฎร์ธานี, ทองแดง ชาคริส ลูเหลิม จาก รร.กีฬานครศรีธรรมราช กับ ปิยพงษ์ นวลแก้ว จากกองทัพบก

รุ่น 48 กก.หญิง ทอง อนุธิดา แสงขาว จากท่ามะปราง, เงิน ปลายฝน สุวรรณ จากทหารอากาศ, ทองแดง นริสรา จันชาดา จากสมาคมกีฬาจังหวัดชัยภูมิ กับ กมลรัตน์ มีพริ้ง จาก สมาคมกีฬาจังหวัดสุราษฎร์ธานี, รุ่น 51 กก.ชาย ทอง สิทธินนท์ ดำเนียม จาก รร.กีฬากรุงเทพฯ, เงิน อัมรินทร์ เพชรฤทธิ์ จาก รร.กีฬาตรัง, ทองแดง อาทิตย์ แสนงาม จากกองทัพบก กับ อภิโชค ผากา จากกองทัพภาค 3

รุ่น 51 กก.หญิง ทอง มณีวรรณ เคี่ยมการ จากสมาคมกีฬาสุราษฎร์ธานี, เงิน โสธิดา สิทธิไชย จากท่ามะปราง, ทองแดง มิญชญา สีมวงศ์ จากทหารอากาศ กับ ชนัญชิตา ณ วิจิตร จาก รร.กีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช, รุ่น 54 กก.ชาย ทอง พัชรพล แสนสวาท จากกองทัพบก, เงิน วิวิธวินท์ เลนทำมี จาก รร.กีฬากรุงเทพฯ, ทองแดง คเชนทร์ ตุลารักษ์ จากสมาคมกีฬากรุงเทพฯ กับ ณัฐพัชน์ ศรีนวลยอดใส จากกองทัพภาค 3

รุ่น 54 กก.หญิง ทอง เอวิตรา สอนฤทธิ์ จากสมาคมกีฬาจังหวัดชัยภูมิ, เงิน วลีพร เอมโคกสรุด จาก รร.กีฬากรุงเทพฯ, ทองแดง สุพัตตรา อินธิราช จากท่ามะปราง กับ สโรชา หนูเนียม จาก รร.กีฬานครศรีธรรมราช, รุ่น 57 กก.ชาย ทอง ณัฐวุฒิ พรหมแก้ว จาก รร.กีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช, เงิน ศุภโชค ขุนชาญ จาก รร.กีฬาเทศฯสุราษฎร์ธานี, ทองแดง ธีรภัทร พรมเลข จากกองทัพภาค 3 กับ สุรบดินทร์ สุขดารา จากกองทัพบก

รุ่น 60 กก.ชาย ทอง อภิรักษ์ กุนอก จากกองทัพบก, เงิน ปภังกร จันทรโสภา จากกองทัพภาค 3, ทองแดง สุกฤษฎิ์ นาคปรีชา จากสมาคมกีฬากรุงเทพฯ กับ สันณห์สิริ ดอกชะเอม จาก รร.กีฬาเทศฯสุราษฎร์ธานี

ทางด้านการแข่งขันร่ายรำไหว้ครูมวยไทย ประเภทบุคคลหญิง แชมป์เป็นของ เนตรนภา สีหาคำแท้ รับเงินรางวัล 12,000 บาท, อันดับ 2 ปิยะดา สุธรรมมา รับ 8,000 บาท, อันดับ 3 ขวัญพิชชา ภาคแก้ว, อริศรา แยกโคกสูง รับคนละ 4,000 บาท ส่วนประเภทบุคคลชาย แชมป์เป็นของ ธนวัฒน์ แสงนาค รับ 12,000 บาท, อันดับ 2 นัฐพล ไชยมาตย์ รับ 8,000 บาท, อันดับ 3 อัครวัฒน์ เจริญพันธ์, อุกกฤษฎ์ น้อยอุบล รับคนละ 4,000 บาท

ส่วนการแข่งขันไม้มวยไทย ประเภทคู่หญิง แชมป์เป็นของ กานต์พิชชา สรวงศิริ กับ เนตรนภา สีหาคำแท้ รับ 18,000 บาท, อันดับ 2 ขวัญพิชชา ภาคแก้ว กับ จิรัชญา ทีคำแก้ว รับ 12,000 บาท, อันดับ 3 คัมภีรพรรณ เทียมทัศ กัย ศิริตุลา หอมจำปา, วนิษา ไชยจูด กับ สุพัชฎาภรณ์ ดำชื่น รับ 6,000 บาท ส่วนประเภทคู่ชาย แชมป์เป็นของ พิทยา ทิพย์ปรานี กับ ธนวัฒน์ แสงนาค รับ 18,000 บาท, อันดับ 2 จิรวัฒน์ จิตระงับ กับ สหภาพ ลาภสถิตย์ รับ 12,000 บาท, อันดับ 3 นครินทร์ ใจเร็ว กับ ธีระวัฒน์ ผลไธสง, อุกกฤษฎ์ น้อยอุบล กับ อัครวัฒน์ เจริญพันธ์ รับ 6,000 บาท

ส่วนการประกวดคีตะมวยไทยชิงแชมป์ประเทศไทย ประจำปี 2566 รุ่นทั่วไปอายุไม่เกิน 23 ปี แชมป์ เป็นของ ม.การกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเพชรบูรณ์ รับโล่ พร้อมเงินรางวัล 100,000 บาท, อันดับ 2 วิทยาลัยมวยไทยศึกษา ม.ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง รับ 50,000 บาท, อันดับ 3 รร.บ้านวังโพรง จ.พิษณุโลก รับ 30,000 บาท, รางวัลชมเชย รร.วัดกองแก้ว (ผาดกาบแก้ว) จ.สมุทรปราการ และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา พิษณุโลกเขต 2 จังหวัดพิษณุโลก รับ 15,000 บาท

สำหรับนักมวยที่ชนะเลิศทุกรุ่น จะได้เป็นตัวแทนทีมมวยไทยเยาวชนทีมชาติไทย ไปแข่งขันมวยไทยเยาวชนชิงแชมป์โลก รายการ 2023 “IFMA Youth World Championships & U23 World Cup” ระหว่างวันที่ 29 ก.ย.-8 ต.ค.66 ที่ประเทศตุรกี.