วันอาสาฬหบูชา-วันเข้าพรรษา ห้ามขายเหล้า-เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ฝ่าฝืนมีโทษปรับ-จำคุก

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประชาสัมพันธ์ เนื่องในวันอาสาฬหบูชา 1 สิงหาคม 2566 และวันเข้าพรรษา 2 สิงหาคม 2566 งดจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิด ทั้งขายส่ง ขายปลีก ยกเว้นร้านค้าปลอดอากรในท่าอากาศยานนานาชาติ ตั้งแต่หลังเที่ยงคืนของคืนวันที่ 31 กรกฎาคม 2566 ไปจนถึงเวลา 24.00 น.ของคืนวันที่ 2 สิงหาคม 2566คำพูดจาก สล็อตเว็บตรง

ฝ่าฝืนมีความผิดตามพ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 ต้องโทษระหว่างจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 10,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ

วันอาสาฬหบูชา-วันเข้าพรรษา 2566 ตรงกับวันที่เท่าไร ถือเป็นวันหยุดไหม ทำไมบางบริษัทไม่ได้หยุด

รวมที่จัดงานบุญ 2566 วันอาสาฬหบูชา-เข้าพรรษา เช็กเส้นทางไหว้พระ แห่เทียนพรรษาใกล้บ้าน

ด้าน พล.ต.อ.รอย อิงคไพโรจน์ รอง ผบ.ตร. ได้สั่งการให้ทุกหน่วยถอดบทเรียนจากเทศกาลสงกรานต์ 2566 ที่ผ่านมา เพิ่มความเข้มข้นในการบังคับใช้กฎหมายจราจร 10 ข้อหาหลัก ซึ่งเป็นสาเหตุหลักของอุบัติเหตุ อาทิ ขับรถเร็วเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด ฝ่าฝืนสัญญาณไฟจราจร ขับขี่ขณะเมาสุรา แซงในที่คับขับ ไม่สวมหมวกกันน็อก ไม่คาดเข็มขัดนิรภัย ฯลฯ ในห้วงระหว่างวันที่ 28 กรกฎาคม ถึง 2 สิงหาคม 2566 โดยให้พิจารณาตั้งจุดกวดขันวินัยจราจร จุดตรวจวัดแอลกอฮอล์ ในบริเวณที่มีปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ หรือฝ่าฝืนกฎหมาย โดยให้พิจารณาจากความเหมาะสมจากสถานการณ์การเกิดอุบัติเหตุในพื้นที่ และไม่ซ้ำซ้อนกันระหว่างหน่วยงาน รวมทั้งจัดชุดเคลื่อนที่เร็วเพื่อบังคับใช้กฎหมาย โดยให้ถือปฏิบัติตามหนังสือสั่งการของ ตร.เกี่ยวกับการตั้งด่าน

นอกจากนี้ยังกำชับให้ ทุกหน่วยเข้มงวดกวดขันบังคับใช้กฎหมายกรณีการจำหน่ายสุรา ห้ามจำหน่ายในห้วงเวลาที่กำหนด ห้ามจำหน่ายให้กับบุคคลที่อายุต่ำกว่า 20 ปี และบุคคลที่มีอาการมึนเมาจนครองสติไม่ได้ ห้ามบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์บนทางในขณะขับขี่ หรือโดยสารบนรถ พร้อมย้ำแนวทางปฏิบัติ กรณีเกิดอุบัติเหตุรถเฉี่ยวชนที่มีคู่กรณี มีผู้ได้รับบาดเจ็บ หรือเสียชีวิต ให้พนักงานสอบสวนทำการตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์ผู้ขับขี่ทุกราย หากตรวจพบให้ดำเนินคดีให้ครบทุกข้อหา และตรวจสอบประวัติการต้องโทษเพื่อประกอบการบวก หรือเพิ่มโทษแล้วแต่กรณี

หากพบว่าผู้ขับขี่ที่เมาสุราอายุต่ำกว่า 20 ปี จะต้องขยายผลดำเนินคดีกับผู้ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ตาม พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ฯ และกรณีผู้ขับขี่รถในขณะเมาสุราอายุน้อยกว่า 18 ปี จะต้องมีการขยายผลดำเนินคดีกับบุคคลที่ชักจูงส่งเสริม หรือยินยอมให้เด็กประพฤติตนไม่สมควร หรือบุคคลที่จำหน่ายสุราให้กับเด็ก ตาม พ.ร.บ.คุ้มครองเด็กฯ เพื่อให้การป้องกันและลดอุบัติเหตุในห้วงหยุดยาวนี้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ