เช็กด่วน! มาตรการ ‘การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค’ ช่วยลดค่าไฟเดือนพ.ค.-ส.ค.นี้

เมื่อวันที่ 19 พ.ค. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) ได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กแฟนเพจ เกี่ยวกับมาตรการช่วยเหลือผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยประจำเดือนพฤษภาคม-สิงหาคม 2566 โดยระบุข้อความว่า “PEA แจ้งมาตรการช่วยเหลือผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัย ตั้งแต่ใบแจ้งค่าไฟฟ้าประจำเดือนพฤษภาคม-สิงหาคม 2566คำพูดจาก สล็อตเว็บตรง

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) แจ้งมาตรการช่วยเหลือค่าไฟฟ้า สำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัย ให้ส่วนลดค่า Ft ตั้งแต่ใบแจ้งค่าไฟฟ้าประจำเดือนพฤษภาคม-สิงหาคม 2566 ดังนี้คำพูดจาก สล็อตเว็บตรง

  1. กรณีใช้ไฟฟ้า 1-150 หน่วยต่อเดือน ให้ส่วนลดค่า Ft จำนวน 0.8980 บาทต่อหน่วย ตามจำนวนหน่วยการใช้ไฟฟ้าที่ใช้จริง
  2. กรณีใช้ไฟฟ้า 151-300 หน่วยต่อเดือน ให้ส่วนลดค่า Ft จำนวน 0.6480 บาทต่อหน่วย ตามจำนวนหน่วยการใช้ไฟฟ้าที่ใช้จริง
  3. กรณีใช้ไฟฟ้า 301 หน่วยต่อเดือนขึ้นไป ไม่ได้รับส่วนลดค่า Ft

ทั้งนี้ ผู้ใช้ไฟฟ้าบ้านอยู่อาศัย ประเภทที่ 1.2 อัตราตามช่วงเวลาของการใช้ (Time of Use : TOU) หน่วยการใช้ไฟฟ้าประจำเดือน สำหรับการพิจารณาให้ส่วนลดค่า Ft ให้นับรวมทุกช่วงเวลา

สำหรับค่าไฟฟ้าเฉพาะเดือนพฤษภาคม 2566 ที่ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 500 หน่วย/เดือน ได้ส่วนลดจำนวน 150 บาท/ราย ก่อนหักภาษีมูลค่าเพิ่ม”..

ขอบคุณภาพประกอบ : การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค PEA