เปิดทำเนียบองคมนตรี 5 อดีตนายกฯ เคยนั่งตำแหน่งสำคัญ

หลังจากมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นองคมนตรี ทำให้ตำแหน่งองคมนตรีกลายมาเป็นประเด็นที่คนในสังคมสนใจ

โดยปัจจุบัน ประเทศไทยมีคณะองคมนตรี รวม 19 คน โดยมี พล.อ.สุรยุทธ์ จุลานนท์ เป็น ประธานองคมนตรี และองคมนตรีอีก 18 คน ประกอบด้วย นายเกษม วัฒนชัย, นายพลากร สุวรรณรัฐ, นายอรรถนิติ ดิษฐอำนาจ, นายศุภชัย ภู่งาม, พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข, พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ, พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา, นายจรัลธาดา กรรณสูต

ทำความรู้จัก "องคมนตรี" คืออะไร มีหน้าที่ทำอะไร และมีใครบ้าง?

ประกาศโปรดเกล้าฯ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นองคมนตรี คำพูดจาก เว็บสล็อต777

พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์, พลเรือเอก พงษ์เทพ หนูเทพ, นายจิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา, นายอำพน กิตติอำพน, พลเอก เฉลิมชัย สิทธิสาท, พลอากาศเอก จอม รุ่งสว่าง, นายนุรักษ์ มาประณีต, นายเกษม จันทร์แก้ว, พลเอก บัณฑิตย์ มลายอริศูนย์ และพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา

ทั้งนี้มี 5 คน เคยเป็นนายกรัฐมนตรี และเมื่อพ้นจากตำแหน่งก็ได้รับการแต่งตั้ง เป็นองคมนตรี คือ นายสัญญา ธรรมศักดิ์, พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์, นายธานินทร์ กรัยวิเชียร, พล.อ.สุรยุทธ์ จุลานนท์ และ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา

ส่วนหน้าที่ของคณะองคมนตรี คือ เป็นคณะที่ปรึกษาที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้น เพื่อถวายคำแนะนำแก่พระมหากษัตริย์ไทย รวมทั้งปฏิบัติภารกิจ ตามที่พระมหากษัตริย์ทรงกำหนด หรือทรงมอบหมาย จะต้องมีสมาชิกจำนวนไม่เกิน 18 คน โดยพระมหากษัตริย์มีพระราชวินิจฉัยในการแต่งตั้งสมาชิกองคมนตรีทั้งหมด

โดยคณะองคมนตรี จะทำการประชุมทุกสัปดาห์ ณ ทำเนียบองคมนตรี บริเวณพระราชอุทยานสราญรมย์ ใกล้พระบรมมหาราชวัง

ส่วนค่าตอบแทนเงินเดือนขององคมนตรี ตามพระราชกฤษฎีกา เงินประจำตำแหน่งขององคมนตรีและรัฐบุรุษ พ.ศ.2551 มาตรา 4 ระบุว่า ให้ประธานองคมนตรีได้รับเงินประจำตำแหน่งเป็นรายเดือน เดือนละ 121,990 บาท ให้องคมนตรีอื่น ได้รับเงินประจำตำแหน่งเป็นรายเดือน เดือนละ 112,250 บาท

เปิดสถิติหวยออกย้อนหลัง 15 ปี งวด 1 ธันวาคม

ชาวเน็ตโวยแอปฯ SCB ล่มวันเงินเดือนออก ธนาคารแจงเร่งแก้ไขเร็วที่สุด

ป.ป.ส. เข้าค้นบ้าน "สว.อุปกิต" ยึดรถหรู-ปืน อายัดแล้ว