Gần 70 trường đại học công bố điểm sàn đánh giá năng lực, tư duy

Ở phương thức xét điểm thi đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia (ĐGQG) TPHCM tổ chức, điểm sàn cao nhất 850 điểm và thấp nhất 450 điểm.

Mức điểm 850 là ngưỡng đầu vào để xét tuyển vào Trường ĐH Ngoại thương.

Tiếp sau là Trường ĐH Đà Lạt lấy từ 800 điểm ở các ngành sư phạm và 600 điểm với các ngành còn lại.

Trường Quản trị và (ĐHQG Hà Nội) có điểm sàn xét kết quả đánh giá năng lực ĐHQG TPHCM là 760 điểm ở các ngành quản trị và an ninh, quản trị doanh nghiệp và công nghệ; và 750 điểm ở marketing và truyền thông, quản trị nhân lực và nhân tài.

Các trường khối sức khỏe cũng đưa ra mức sàn khoảng 650-750 điểm, ĐHKinh tế TPHCM lấy mức cao nhất là 730 điểm, song, ở phân hiệu chỉ lấy từ 500 điểm.From: web game casino

Trong khi đó, Trường ĐH Phan Châu Trinh có điểm sàn xét kết quả thi đánh giá năng lực Đại học Quốc gia TPHCM năm 2024 của ngành quản trị bệnh viện có mức sàn thấp nhất cả nước là 450 điểm.

Với kỳ thi đánh giá năng lực của ĐHQG Hà Nội, Trường ĐH Kỹ thuật Y tế Hải Dương đang lấy sàn cao nhất với 120/150 điểm cho ngành y khoa và 100 điểm cho các ngành còn lại. Điểm sàn của các trường khác chủ yếu ở mức 75-80 điểm.

Những trường xét điểm kỳ thi đánh giá tư duy của ĐH Bách khoa Hà Nội đưa ra mức sàn khoảng 50-60/100 điểm.

Chi tiết mức điểm của các trường như sau: